De website vanwordt volledig vernieuwd.
Het is de bedoeling tegen 1 augustus
onze nieuwe website online te krijgen.
Bedankt voor uw geduld!In memoriam
Roger Merchiers
Lid stuurgroep Knipoogje & webmaster