Na 47 jaar actieve werking blijft onze doelstelling:

mensen die graag fotograferen samenbrengen om kennis en ervaring te delen. Binnen onze persoonlijke als technische mogelijkheden streven wij er naar onze producties te optimaliseren naar vorm als naar inhoud. Evenzeer willen wij een vriendschapsband uitbouwen door de uitwisseling van kennen en kunnen. Fotografie is een rekbaar meervoud, altijd zijn er nieuwe technische mogelijkheden en mentale perspectieven en de digitale fototechnieken scheppen vele creatieve mogelijkheden die we samen exploreren en exposeren.

 

Lid zijn van KNIPOOGJE is een bewuste keuze om kennis en kameraadschap te delen.

 

Een KNIPOGER betaalt een jaarbijdrage om te participeren in gerichte clubinitiatieven.

Alle clubactiviteiten zijn gratis toegankelijk voor de leden, tenzij vooraf anders vermeld.

 

Ieder lid krijgt een actuele ledenlijst die gehanteerd kan worden voor onderlinge contacten die zich beperken tot foto gebonden materies, dit conform met de AVG-wetgeving. .

Directe ontmoetingen blijven de basis van het clubleven.

 

Onze fotofun delen wij intern bij onze samenkomsten en extern via onze website.

www.knipoogje.be wordt  door de leden ingevuld en zo uitgebouwd tot een foto databank. Onze site geeft je volledige  info over ons aanbod en een inkijk op het variante werk van onze leden. Je vindt er ook de links naar de stuurgroep en overkoepelende instanties.

 

De maandelijkse nieuwsbrief (die enkel via email wordt toegestuurd) informeert je over de komende initiatieven en je leest er telkens ook de neerslag van de voorbije activiteiten.

 

 

Het blijft boeiend te kijken door de ogen van andere fotografen. Daarom wordt iedere inbreng in het clubleven gewaardeerd. Enkel een stipte invulling weet ons te plezieren. Ingezonden foto’s kunnen gebruikt worden voor clubpublicaties en - projecties.

Ze blijven eigendom van de auteur die alle rechten behoudt.

 

VISIE

All images are © Knipoogje Roeselare